Hulpverlening


Advies- en Meldpunt Kindermishandeling West- en Midden-Brabant
Fellenoordstraat 52

4811 TJ
BREDA

(076) 514 63 23

* Consult, advies en meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling

Algemeen Maatschappelijk Werk Maas en Leye
Mr. Van Coothstraat 68 -70

5141 ET
WAALWIJK

(0416) 33 65 31

* Individuele  hulpverlening voor slachtoffers, plegers en getuigen
* Relatiebemiddeling
* Ouderschapsreorganisatie

Blauwe Maan, steunpunt voor slachtoffers seksueel misbruik
Wilhelminapark 55

5041 ED
TILBURG

(013) 543 75 01

* Kortdurende hulpverlening
* Lotgenotengroepen
* Langdurige contacten en nazorg
* Telefonische hulplijn

Bureau Jeugdzorg Midden-Brabant
locatie Tilburg
Alleenhouderstraat 25

5041 LC
TILBURG

(013) 462 03 00

* Helpt kinderen en ouders bij vragen en problemen rond opgroeien en opvoeden.
* Individuele hulpverlening aan jongeren van 0 tot 18 jaar, evt. met ouders/verzorgers.
* Adviserend, kortdurend, casemanagement, geïndiceerde zorg, uitvoering ondertoezichtstellingen, voogdij en jeugdreclassering.

Bureau Jeugdzorg Midden-Brabant
uitvoeringslokatie Waalwijk (BJNB)
Meester van Cootstraat 55

5141 ER
WAALWIJK

(0416) 39 26 00

* Helpt kinderen en ouders bij vragen en problemen rond opgroeien en opvoeden.
* Individuele hulpverlening aan jongeren van 0 tot 18 jaar, evt. met ouders/verzorgers.
* Adviserend, kortdurend, casemanagement, geïndiceerde zorg, uitvoering ondertoezichtstellingen, voogdij en jeugdreclassering.

Slachtofferhulp Midden-Brabant
Postbus 1156

4801 BD
BREDA

0900 – 01 01

* Belangenbehartiging van slachtoffers van huiselijk geweld, ondersteuning bij juridische procedures.

De Poort
Postbus 9171

5000 HD
TILBURG

* Crisisopvang voor vrouwen en kinderen op een geheime plek (aanmelding via de Bocht)

De Bocht, centrum voor hulpverlening aan vrouwen
Tilburgseweg 184

5051 AN
GOIRLE

(013) 543 30 73

* Intensieve begeleiding aan vrouwen met of zonder kinderen en aan jong zwangere vrouwen en jonge moeders.

Elisabethziekenhuis
Hilvarenbeekseweg 60

5022 GC
TILBURG

(013) 539 13 13

* Medische hulp

Feniks, stedelijk centrum voor emancipatie
St. Annastraat 20

5025 KB
TILBURG

(013) 5421896

* Vergroten van de maatschappelijke participatie van vrouwen door het wegnemen van knelpunten en het stimuleren van een actieve bijdrage.
* Oriëntatie op scholing en werk.
* Diverse moedergroepen, cursussen, inloopmogelijkheid.

FIOM Midden- en West- Brabant
Nonnenveld 127

4811 DW
BREDA

(076) 543 67 67

* Hulpverlening (individueel of groep) voor slachtoffers vanaf 18 jaar, aan actuele plegers.
* Deskundigheidsbevordering, preventie en expertiseoverdracht.

GGZ Midden-Brabant
Postbus 770

5000 AT
TILBURG

(013) 580 80 80

* Individuele – en groepshulpverlening wanneer er sprake is van ernstige psychische respectievelijk psychiatrische problemen, zowel voor slachtoffers als pleger/dader.

Instituut voor Maatschappelijk Werk
Tilburg en omstreken, bureau Begeleid Wonen (BBW)
Hoefstraat 197 – 1

5014 NK
TILBURG

(013) 583 94 10

* Individuele  hulpverlening voor slachtoffers, plegers en getuigen
* Relatiebemiddeling
* Ouderschapsreorganisatie

Instituut voor Maatschappelijk Werk
Tilburg en omstreken, bureau Dongen
Planetenstraat 25

5101 TS
DONGEN

(0162) 31 93 31

* Individuele  hulpverlening voor slachtoffers, plegers en getuigen
* Relatiebemiddeling
* Ouderschapsreorganisatie

Instituut voor Maatschappelijk Werk
Tilburg en omstreken, bureau Gilze
Bisschop de Vetplein 9

5126 CA
GILZE

(0161) 45 52 57

* Individuele  hulpverlening voor slachtoffers, plegers en getuigen
* Relatiebemiddeling
* Ouderschapsreorganisatie

Instituut voor Maatschappelijk Werk
Tilburg en omstreken, bureau Goirle
Thomas van Diessenstraat 4

5051 RK
GOIRLE

(013) 534 91 91

* Individuele  hulpverlening voor slachtoffers, plegers en getuigen
* Relatiebemiddeling
* Ouderschapsreorganisatie

Instituut voor Maatschappelijk Werk
Tilburg en omstreken, bureau Kinderen en Scheiden
Dragonstraat 9

5044 HR
TILBURG

(013) 595 28 28

* Individuele  hulpverlening voor slachtoffers, plegers en getuigen
* Relatiebemiddeling
* Ouderschapsreorganisatie

Instituut voor Maatschappelijk Werk
Tilburg en omstreken, bureau Noord
De Schans 123

5011 EN
TILBURG

(013) 547 89 10

* Individuele  hulpverlening voor slachtoffers, plegers en getuigen
* Relatiebemiddeling
* Ouderschapsreorganisatie

Instituut voor Maatschappelijk Werk
Tilburg en omstreken, bureau Oost
Gasthuisring 52

5041 DT
TILBURG

(013) 577 04 09

* Individuele  hulpverlening voor slachtoffers, plegers en getuigen
* Relatiebemiddeling
* Ouderschapsreorganisatie

Instituut voor Maatschappelijk Werk
Tilburg en omstreken, bureau Reeshof
Gendringenlaan 35

5043 LX
TILBURG

(013) 503 90 57

* Individuele  hulpverlening voor slachtoffers, plegers en getuigen
* Relatiebemiddeling
* Ouderschapsreorganisatie

Instituut voor Maatschappelijk Werk
Tilburg en omstreken, bureau Rijen
Irenestraat 20

5121 XE
RIJEN

(0161) 22 66 52

* Individuele  hulpverlening voor slachtoffers, plegers en getuigen
* Relatiebemiddeling
* Ouderschapsreorganisatie

Instituut voor Maatschappelijk Werk
Tilburg en omstreken, bureau West
Dragonstraat 9

5044 HR
TILBURG

(013) 595 28 10

* Individuele  hulpverlening voor slachtoffers, plegers en getuigen
* Relatiebemiddeling
* Ouderschapsreorganisatie

Instituut voor Maatschappelijk Werk
Tilburg en omstreken, bureau Zuid
Bisschop Zwijsenstraat 14a

5038 VB
TILBURG

(013) 583 95 10

* Individuele  hulpverlening voor slachtoffers, plegers en getuigen
* Relatiebemiddeling
* Ouderschapsreorganisatie

Kentron-Novadic, verslavingszorg
Edisonlaan 15

5021 MA
TILBURG

(013) 583 75 00

* Intramuraal en extramuraal behandeling en begeleiding voor mensen met verslavingsproblemen. Dit gebeurt zowel individueel als groepsmatig. Bij de behandeling bestaat de mogelijkheid dat de partner betrokken wordt.

Kindertelefoon
Postbus 339

5000 AH
TILBURG

0800 – 04 32

* Het bieden van telefonische informatie, hulp en advies aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 t/m 18

Kompaan
Rillaersebaan 75

5053 EA
GOIRLE

(013) 530 94 00

* Diverse vormen van (geïndiceerde) hulpverlening aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers, toegang via BJZ.

MEE regio Tilburg (voorheen SPD)
Kloosterstraat 32

5038 VP
TILBURG

(013) 542 41 00

* Kortdurende begeleiding en ondersteuning voor alle mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking.
* Trainingsaanbod voor groepen.
* Ondersteuning en afstemming met en voor het sociaal en professioneel netwerk van hun doelgroepen.

Moedercentrum de Ketting
Matterhornstraat 1

5022 PA
TILBURG

(013) 536 52 83

* Inloop voor vrouwen in de wijk Groenewoud, ontmoeting en stimulering.

Politie Midden en West-Brabant, district Tilburg
Ringbaan Zuid 498-a

5026 PA
TILBURG

0900 – 88 44

* Op het gebied van huiselijk geweld doet de politie onderzoek naar strafbare feiten en maakt hier zonodig proces-verbaal van op.
* Slachtoffers, kinderen die getuigen zijn en plegers/daders worden actief doorverwezen naar de netwerkpartners.

Politie district Oosterhout
Postbus 213

4900 AE
OOSTERHOUT

0900 – 88 44

* Op het gebied van huiselijk geweld doet de politie onderzoek naar strafbare feiten en maakt hier zonodig proces-verbaal van op.
* Slachtoffers, kinderen die getuigen zijn en plegers/daders worden actief doorverwezen naar de netwerkpartners.

Politie Midden en West-Brabant, team Dongen
Bolkensteeg 15

5103 AA
DONGEN

0900 – 88 44

* Op het gebied van huiselijk geweld doet de politie onderzoek naar strafbare feiten en maakt hier zonodig proces-verbaal van op.
* Slachtoffers, kinderen die getuigen zijn en plegers/daders worden actief doorverwezen naar de netwerkpartners.

Politie Midden en West-Brabant, team Gilze-Rijen
Anne Frankplein 1

5122 CB
RIJEN

0900 – 88 44

* Op het gebied van huiselijk geweld doet de politie onderzoek naar strafbare feiten en maakt hier zonodig proces-verbaal van op.
* Slachtoffers, kinderen die getuigen zijn en plegers/daders worden actief doorverwezen naar de netwerkpartners.

Politie Midden en West-Brabant, team Loon op Zand
Europalaan 51

5172 EB
KAATSHEUVEL

0900 – 88 44

* Op het gebied van huiselijk geweld doet de politie onderzoek naar strafbare feiten en maakt hier zonodig proces-verbaal van op.
* Slachtoffers, kinderen die getuigen zijn en plegers/daders worden actief doorverwezen naar de netwerkpartners.

Politie Midden en West-Brabant, team Oisterwijk
Burgemeester Verwielstraat 59

5062 GC
OISTERWIJK

0900 – 88 44

* Op het gebied van huiselijk geweld doet de politie onderzoek naar strafbare feiten en maakt hier zonodig proces-verbaal van op.
* Slachtoffers, kinderen die getuigen zijn en plegers/daders worden actief doorverwezen naar de netwerkpartners.

Politie Midden en West-Brabant, team Tilburg Binnenstad
Stationsstraat 14

5038 ED
TILBURG

0900 – 88 44

* Op het gebied van huiselijk geweld doet de politie onderzoek naar strafbare feiten en maakt hier zonodig proces-verbaal van op.
* Slachtoffers, kinderen die getuigen zijn en plegers/daders worden actief doorverwezen naar de netwerkpartners.

Politie Midden en West-Brabant, team Tilburg Leijdal
Ringbaan Zuid 498a

5026 PA
TILBURG

0900 – 88 44

* Op het gebied van huiselijk geweld doet de politie onderzoek naar strafbare feiten en maakt hier zonodig proces-verbaal van op.
* Slachtoffers, kinderen die getuigen zijn en plegers/daders worden actief doorverwezen naar de netwerkpartners

Politie Midden en West-Brabant, team Tilburg Noord
Brücknerlaan 18

5011 DM
TILBURG

0900 – 88 44

* Op het gebied van huiselijk geweld doet de politie onderzoek naar strafbare feiten en maakt hier zonodig proces-verbaal van op.
* Slachtoffers, kinderen die getuigen zijn en plegers/daders worden actief doorverwezen naar de netwerkpartners.

Politie Midden en West-Brabant, team Tilburg West
Karel Boddenweg 9

5044 EL
TILBURG

0900 – 88 44

* Op het gebied van huiselijk geweld doet de politie onderzoek naar strafbare feiten en maakt hier zonodig proces-verbaal van op.
* Slachtoffers, kinderen die getuigen zijn en plegers/daders worden actief doorverwezen naar de netwerkpartners.

Politie Midden en West-Brabant, team Waalwijk
Taxandriaweg 3

5141 PA
WAALWIJK

0900 – 88 44

* Op het gebied van huiselijk geweld doet de politie onderzoek naar strafbare feiten en maakt hier zonodig proces-verbaal van op.
* Slachtoffers, kinderen die getuigen zijn en plegers/daders worden actief doorverwezen naar de netwerkpartners.

Politie Midden en West-Brabant, team Wilhelminapark
Wilhelminapark 6

5041 EA
TILBURG

0900 – 88 44

* Op het gebied van huiselijk geweld doet de politie onderzoek naar strafbare feiten en maakt hier zonodig proces-verbaal van op.
* Slachtoffers, kinderen die getuigen zijn en plegers/daders worden actief doorverwezen naar de netwerkpartners.

Politie Regio Midden en West Brabant
Ringbaan West 232

5038 KE
TILBURG

0900 – 88 44

* Op het gebied van huiselijk geweld doet de politie onderzoek naar strafbare feiten en maakt hier zonodig proces-verbaal van op.
* Slachtoffers, kinderen die getuigen zijn en plegers/daders worden actief doorverwezen naar de netwerkpartners.

Raad voor de Kinderbescherming
Spoorlaan 394

5038 CG
TILBURG

(013) 549 15 49

* Gezinsonderzoeken (na melding door BJZ) naar de opvoedings- en verzorgingssituatie van kinderen.
* Indien nodig het voorstellen van juridische sancties (ondertoezichtstelling bijv.) bij de rechtbank.

Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst Midden-Brabant
Schoolmaatschappelijk Werk Tilburg
Prof. Goossenslaan 1

5022 DM
TILBURG

(013) 532 48 88

* Uitvoering van schoolmaatschappelijk werk op basisscholen; kortdurende hulpverlening aan ouders en kinderen in de knel.
* Begeleiding van leerkrachten met kinderen die sociaal-emotionele problemen hebben.

Twee Stedenziekenhuis
Dr. Deelenlaan 5

5042 AD
TILBURG

(013) 465 56 55

* Medische hulp