Signaleren

Als u als professional te maken krijgt met Huiselijk Geweld:

Zie het verschil. Bied hulp!

Voordat iemand daadwerkelijk de stap zet om hulp te zoeken, heeft deze een enorme drempel overwonnen. Ben daarvan bewust als een slachtoffer contact met u zoekt. Neem signalen serieus. Zeker als deze al zo duidelijk zichtbaar zijn, is de situatie ernstig.

Het is belangrijk om Huiselijk Geweld zo snel mogelijk te signaleren en het meteen te laten stoppen. Dat voorkomt onomkeerbare schade voor de slachtoffers, hun kinderen én daders.

Denkt u dat uw cliënt, patiënt of leerling lijdt onder Huiselijk Geweld?

* Ga het gesprek aan.

* Zoek naar signalen (zie hiervoor de downloadbare signaleringskaart) en bespreek deze signalen. Laat u niet afschrikken door een mogelijke eerste afwijzende reactie. Weet dat een slachtoffer niets liever wil dan dat het geweld stopt.

* Overleg welke stappen hij of zij wil ondernemen.

Wat kan hij of zij zelf doen (praat erover, geef grenzen aan of zoek steun bij familie of vrienden)?

* Laat weten dat u hem of haar wilt helpen.

1. Verwijs door naar een hulpverlenende instantie of instelling (zie Sociale Kaart).
2. Maak in overleg al een afspraak met een hulpverlenende instantie.
3. Geef de folder over Huiselijk Geweld mee.

Komt er iemand bij u die denkt of weet dat iemand uit zijn of haar omgeving lijdt onder Huiselijk Geweld?

* Geef aan dat hij of zij de persoon in kwestie kan helpen. Dat kan door het gesprek aan te gaan en signalen te bespreken en een luisterend oor te bieden.

* Bespreek dat hij of zij zich niet moet laten afschrikken door een eerste afwijzende reactie. Weet dat een slachtoffer niets liever wil dan dat het geweld stopt.

* Maak duidelijk dat het slachtoffer hulp moet inroepen. Huiselijk Geweld kan gestopt worden!

Zo kan het slachtoffer:

1. Contact opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant.
2. Voor meer informatie deze site kan bezoeken.