Steunpunt

Hulpverleners en coaches bieden een luisterend oor en zoeken samen met u naar mogelijkheden om problemen op te lossen. Dat kan betekenen dat ze u tips geven over wat u zelf kunt doen of hoe u een ander kunt helpen. Ze kunnen u in contact brengen met iemand die meer weet van uw probleem. Zonodig verwijzen ze u naar instanties die u direct helpen, zoals de GGD. In overleg met u kunnen ze voor u zelfs een afspraak maken.

Denkt u dat iemand in uw omgeving lijdt onder huiselijk geweld? Probeer het gesprek aan te gaan en laat weten dat u hem of haar wilt helpen. Laat u niet afschrikken door een eerste afwijzende reactie. Weet dat een slachtoffer niets liever wil dan dat het geweld stopt.